Landscape

Marike Vandererven

Een landschap: “Een gebied zoals dat door mensen wordt waargenomen en waarvan het karakter bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie daartussen"

De reeks "landscapes"

Copyright © All Rights Reserved