Alzheimer (2015)

Marike Vandererven

"Reminiscentie: een gedache aan een verschijnsel uit het verleden , dat overeenkomst vertoont met een huidige waarnemening" (Van Dale woordenbook).

Alzheimercode / Hommage (2015)

Copyright © All Rights Reserved